HFD 2018 ref. 51

Den här domen från Högsta Förvaltningsdomstolen gör sig påmind med jämna mellanrum. Högsta Förvaltningsdomstolen menar att en grundförutsättning vid bedömningen av arbetsförmågan är att den relateras till ett förvärvsarbete. Gäller frågan om sjukersättning är det arbeten på den öppna arbetsmarknaden, jämfört med sjukpenning där det gäller normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Gällande olika typer av rehabiliterande eller så […]

Kammarrätten beviljar sjukpenning

En kvinna söker sjukpenning på halvtid eftersom hon har ett arbete på 50%. Försäkringskassan anser inte att hen framför tillräckliga underlag för att bevilja sjukpenning och avslår ansökan. Den sökande begär omprövning, men Försäkringskassan står fast vid sitt beslut. Förvaltningsrätten går på kassans linje och målet hamnar slutligen hos kammarrätten I Jönköping. Den sökande Den […]

Läkarintyg i sjukpenningärenden

Lämnar en sökande in läkarintyg till Försäkringskassan för att intyga vid en ansökan om sjukpenning finns det särskild anledning att se över hur den fylls i. I en dom från kammarrätten Sundsvall den 2020-04-20 mål nr. 173-19 anges hur Försäkringskassan resonerar kring brister i ett läkarintyg; ”Läkarintygen som utfärdats mellan **** och **** är i […]

Kammarrätten beviljar ersättning

Kammarrätten beviljar ersättning till en person med smärtproblematik. Hen fick först nej både hos Försäkringskassan och förvaltningsrätten. Följer ni länken så hittar ni hela artikeln eller gå via menyn; offentlig rätt –> JO-beslut & rättsfall.

Juristen vs. försäkringsbolaget

Intressant dom i Stockholms tingsrätt där en del paralleller kan dras till Försäkringskassan. En person (en jurist) har diagnosticerats med ME/CFS och får ersättning av Försäkringskassan. Men målet handlar om en privat försäkring hos Länsförsäkringar. Domen ger svar på många frågor som kan kopplas till Försäkringskassans bevisbörda då en enskild sökt sjukpenning. En längre artikel […]