Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

SFS nr: 1977:937 Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ Utfärdad: 1977-11-17 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:329

Innehåll

Kammarrätt

1 §   Överklagande till kammarrätt tas upp
   1. av Kammarrätten i Stockholm när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar,
   2. av Kammarrätten i Göteborg när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar eller av en utlandsmyndighet,
   3. av Kammarrätten i Sundsvall när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Falun, Förvaltningsrätten i Härnösand, Förvaltningsrätten i Umeå, Förvaltningsrätten i Luleå eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar, och
   4. av Kammarrätten i Jönköping när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltningsrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Växjö eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar. Förordning (2009:872).

2 §   Ansökningar om resning och om återställande av försutten tid prövas av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. Förordning (1997:1110).

3 §   Bestämmelser om Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol finns i utlänningslagen (2005:716).
Förordning (2006:89).

4 §   Beslut av Migrationsverket som avser utlämnande av allmänna handlingar i ett ärende enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar eller motsvarande äldre bestämmelser och som överklagas till en kammarrätt ska tas upp av Kammarrätten i Stockholm. Förordning (2022:712).

Förvaltningsrätter

5 §   I uppställningen nedan anges vilka förvaltningsrätter med tillhörande domkretsar som ska finnas i Sverige.
Förvaltningsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen.

Förvaltningsrätt Domkrets Kansliort

Förvaltningsrätten Gotlands län samt Botkyrka Stockholm

i Stockholm Danderyds, Ekerö, Haninge,

Huddinge, Järfälla, Lidingö,

Nacka, Nykvarns, Nynäshamns,

Salems, Sollentuna, Solna,

Stockholms, Sundbybergs,

Södertälje, Tyresö, Täby,

Upplands-Bro, Vallentuna,

Vaxholms, Värmdö och

Österåkers kommuner

Förvaltningsrätten Uppsala och Västmanlands Uppsala

i Uppsala län samt Norrtälje, Sigtuna

och Upplands Väsby kommuner

Förvaltningsrätten Skåne län Malmö

i Malmö

Förvaltningsrätten Hallands län samt Ale, Göteborg

i Göteborg Alingsås, Bengtsfors,

Dals-Eds, Färgelanda,

Göteborgs, Härryda,

Kungälvs, Lerums, Lilla

Edets, Lysekils, Melleruds,

Munkedals, Mölndals, Orusts,

Partille, Sotenäs,

Stenungsunds, Strömstads,

Tanums, Tjörns,

Trollhättans, Uddevalla,

Vänersborgs, Åmåls och

Öckerö kommuner

Förvaltningsrätten Värmlands och Örebro län Karlstad

i Karlstad

Förvaltningsrätten Dalarnas och Gävleborgs län Falun

i Falun

Förvaltningsrätten Jämtlands och Härnösand

i Härnösand Västernorrlands län

Förvaltningsrätten Västerbottens län Umeå

i Umeå

Förvaltningsrätten Norrbottens län Luleå

i Luleå

Förvaltningsrätten Södermanlands och Linköping

i Linköping Östergötlands län samt

Vimmerby och Västerviks

kommuner

Förvaltningsrätten Jönköpings län samt Jönköping

i Jönköping Bollebygds, Borås, Essunga,

Falköpings, Grästorps,

Gullspångs, Götene,

Herrljunga, Hjo, Karlsborgs,

Lidköpings, Mariestads,

Marks, Skara, Skövde,

Svenljunga, Tibro, Tidaholms,

Tranemo, Töreboda,

Ulricehamns, Vara och

Vårgårda kommuner

Förvaltningsrätten Kronobergs och Blekinge län Växjö

i Växjö samt Borgholms, Emmaboda,

Hultsfreds, Högsby, Kalmar,

Mönsterås, Mörbylånga, Nybro,

Oskarshamns och Torsås

kommuner

Förordning (2009:872).

6 §   Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå är migrationsdomstolar och har i denna egenskap följande  domsområden:
   1. Förvaltningsrätten i Stockholm: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län,
   2. Förvaltningsrätten i Malmö: Skåne län, Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Östergötlands län,
   3. Förvaltningsrätten i Göteborg: Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län och Örebro län,
   4. Förvaltningsrätten i Luleå: Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.
Förordning (2013:295).

6 a §   Ny beteckning 6 § genom förordning (2009:872).

7 §   Överklagande till en förvaltningsrätt tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg när överklagandet avser beslut av
   1. Regeringskansliet i ärenden enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,
   2. Kammarkollegiet i ärenden enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser, eller
   3. en utlandsmyndighet.
Förordning (2013:79).

7 a §    /Upphör att gälla U:2023-07-01/ Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt
   1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap. 6 § samma lag,
   2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen,
   3. kupongskattelagen (1970:624),
   4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
   5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
   6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund,
   7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag, eller
   8. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter i fråga om kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet enligt 6 kap. samma lag. Förordning (2019:1003).

7 a §    /Träder i kraft I:2023-07-01/ Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt
   1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap. 6 § samma lag,
   2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen,
   3. kupongskattelagen (1970:624),
   4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
   5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
   6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund,
   7. mervärdesskattelagen (2023:200) som rör den som är skyldig att betala mervärdesskatt endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 3 kap. 2 och 3 §§ samma lag, eller
   8. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter i fråga om kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet enligt 6 kap. samma lag. Förordning (2023:329).

7 b §   Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Karlstad om beslutet avser ärenden enligt
   1. vägtrafikskattelagen (2006:227),
   2. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, eller
   3. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.
Förordning (2009:872).

7 c §   Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet avser ärenden enligt lagen (2004:629) om trängselskatt beträffande en fysisk eller juridisk person som inte omfattas av bestämmelserna i 67 kap. 7, 8 eller 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Förordning (2014:1525).

7 d §   Beslut av Kriminalvården som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Linköping om beslutet gäller en person som inte är inskriven vid en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller ett frivårdskontor i landet och beslutet avser ärenden enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Förordning (2018:1743).

7 e §   Beslut av Migrationsverket som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm i dess egenskap av migrationsdomstol, om beslutet avser ett säkerhetsärende enligt utlänningslagen (2005:716).
Förordning (2009:1552).

7 f §   Beslut av en utlandsmyndighet om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av migrationsdomstolen vid
   1. Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet är fattat i Afrika,
   2. Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet är fattat i Asien,
   3. Förvaltningsrätten i Göteborg om beslutet är fattat i Europa, och
   4. Förvaltningsrätten i Malmö om beslutet är fattat i Antarktis, Nordamerika, Oceanien eller Sydamerika.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats efter överlämnande från en utlandsmyndighet enligt 3 kap. 10 § utlänningsförordningen (2006:97), och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som skulle ha varit behörig att pröva överklagandet om beslutet hade fattats av utlandsmyndigheten.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats i samband med beslut om arbetstillstånd och beslut av Polismyndigheten om upphävande eller återkallelse av en Schengenvisering som fattats i samband med beslut om avvisning, och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som är behörig att pröva överklagandet i fråga om arbetstillstånd eller avvisning.

Andra beslut om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö. Förordning (2020:917).

7 g §   Ett beslut av en länsstyrelse eller av Naturvårdsverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet gäller jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn. Detsamma gäller beslut om att vid sådan jakt medge undantag från förbudet i 10 § andra stycket jaktförordningen (1987:905) att använda vissa jaktmedel och metoder. Förordning (2018:638).

Överlämnande av mål mellan domstolar

8 §   Innan ett mål lämnas över till en annan domstol enligt 8 a § eller 14 § tredje-femte styckena lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ska domstolarna samråda med varandra på lämpligt sätt. Om det råder olika meningar i frågan om målet ska överlämnas faller frågan.

Om domstolarna inte kan enas om vilken domstol som ska handlägga mål som har nära samband med varandra, ska de handläggas vid den domstol där talan först inleddes.
Förordning (2016:1140).

9 §   Parterna skall underrättas om att ett mål överlämnas till en annan domstol. Förordning (1998:395).

 

Övergångsbestämmelser

1984:972

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål om avgifter för år 1984 eller tidigare år.

1992:20

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut som meddelats före ikraftträdandet.

1995:126

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1996:26

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1997:1110

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998, då förordningen (1979:239) om länsrätternas kansliorter upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om mål som har anhängiggjorts vid Länsrätten i Skaraborgs län före ikraftträdandet och som härrör från Habo och Mullsjö kommuner, dels i fråga om mål enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

2002:824

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter skall dock fortfarande tillämpas i fråga om ärenden som beslutats enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

2003:922

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2005:995

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller dock fortfarande i fråga om ärenden som har beslutats enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.

2006:1259

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2009:872
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.
   2. För avgöranden som en länsrätt meddelat före ikraftträdandet gäller 1 § i sin äldre lydelse.
   3. Mål och ärenden som har inletts i länsrätt före ikraftträdandet ska vid ikraftträdandet överlämnas till den förvaltningsrätt som är behörig enligt de nya bestämmelserna.
Mål och ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms län före ikraftträdandet och som härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby kommun ska dock handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm.

2011:475
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
   2. För mål som har inletts i migrationsdomstol före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.

2011:1440
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
   2. För beslut i ärenden enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 7 a § 1 i sin äldre lydelse.

2013:295
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.
   2. För mål som har inletts i en migrationsdomstol före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.

2014:1525
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

2023:329
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.