Webbplatsen

Webbplatsens fokus är förvaltningsjuridik, myndigheters handläggning av ärenden, förvaltningsprocessrätt och förfarandet i förvaltningsdomstol. Förvaltningslagen (2017:800) och förvaltningsprocesslagen (1971:291) hör till de centrala lagarna och till de vanligaste källorna förutom lagtext och förarbeten är läroböcker, monografier, tidskrifter och lagkommentarer. 

Webbplatsen är inte systematisk och materialet bearbetas efterhand. Inget ämne täcks helt och mycket av det som publiceras styrs av sådant som är aktuellt eller som vi anser vara särskilt intressant. Webbplatsen öppnades 2019 och då var den tänkt att fungera som en samlingsplats med material som vi kom att få användning för under juridikstudierna. Tänk på att det som publiceras bör läsas ihop med aktuell lagtext då lagar förändras och juridik är en färskvara. 

Juridisk rådgivning

Har Försäkringskassan avslagit din ansökan om sjukpenning? Vi hjälper dig att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Du når oss lättast på Facebook.

Kontakt

Ni når oss på e-post och på Facebook