Webbplatsen

Processratt.se är tänkt att i huvudsak fokusera på förvaltningsjuridik, myndigheters handläggning av ärenden, förvaltningsprocessrätt och förfarandet i förvaltningsdomstol. Förvaltningslagen (2017:800) och förvaltningsprocesslagen (1971:291) hör till de centrala lagarna. De källor vi använder förutom lagtext och förarbeten är läroböcker, monografier, tidskrifter och lagkommentarer. De tidskrifter vi rekommenderar är Förvaltningsrättslig tidskrift och Insolvensrättslig tidskrift.

Webbplatsen är inte systematisk och helt i sin ordning ännu. Vi bearbetar materialet och flyttar på vissa sidor för att skapa en överskådlighet. Inget ämnesområde täcks helt och många intressanta aspekter måste lämnas utanför. Det som läggs upp på webbplatsen är sådant som vi anser vara särskilt användbart.

Samtidigt som urvalet ibland helt styrs av slumpen, lite beroende på vad som är aktuellt på arbetet eller inom studierna. Webbplatsen öppnades 2019 och då var den tänkt att fungera som en samlingsplats med material som vi kom att få användning för under juridikstudierna

Tänk att det som publiceras på sidan bör läsas ihop med aktuell lagtext då lagar förändras och juridik är en färskvara. Det kan vara svårt att fastställa gällande rätt. Samtidigt kan det ara tidskrävande då omständigheter i det enskilda fallet kan påverka rättsläget.

Kontakt

Ni når oss på Faceook, Twitter och e-post.