Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Innehållsförteckning

Lagar och förarbeten

Rättsfall & övrigt

HFD 2018 ref. 20 om korttidsvistelse enligt LSS

Att anhöriga till en vuxen funktionsnedsatt person arbetar som dennes personliga assistenter utesluter inte att ett behov av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet kan finnas för att bereda de anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.

Läs mer