Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Nyheter & Inlägg

Blogg med nyheter och inlägg om förvaltningsjuridik, socialförsäkring och rättsfall av blandad sort.
Under maj månad och framåt kommer troligen inläggen handla mer om offentlighet och sekretess. 

Myndighetens utredningsskyldighet

En målsättning med förvaltningsförfarandet är att den sök söker en förmån, exempelvis ej ska behöva överklaga ärendet vid ett beslut som går hen emot. Eftersom

Kammarrätten beviljar sjukpenning

En kvinna söker sjukpenning på halvtid eftersom hon har ett arbete på 50%. Försäkringskassan anser inte att hen framför tillräckliga underlag för att bevilja sjukpenning

Utmattad sju år efter behandling

Alltid lika utmärkta Institutet för stressmedicin, ISM, har släppt en rapport som visar att en tredjedel har symptom kvar sju år efter de sökt vård.

IVO, myndighet med förhinder? RIR 2019:33

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk

Andra beslut än domar

Ett så kallat återförvisningsbeslut medför att domstolen återförvisar målet till lägre instans. Det kan bero på att utredningen eller prövningen inte varit fullständig hos beslutsmyndigheten.

Ämnen

Gilla oss

Ordlista

Försäkringskassan

Lag, författning & föreskrift

Hör av er

Vi tar emot synpunkter om sidans innehåll.