Senaste inläggen

Rättsfall från kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen avseende socialförsäkringsmål. Även JO-beslut, hovrättsdomar och domar från Högsta domstolen. 

Kammarrätten – journalanteckningar och sjukdomshistorik är tillräckligt för SGI-skydd

Försäkringskassan och förvaltningsrätten ansåg att sökande som ej tagit läkarkontakt eller sökt om förlängd sjukpenning förlorat sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Kammarrätten bedömer dock att journalanteckningar, sökandes egen beskrivning och sjukdomshistoriken är tillräckligt för att göra det sannolikt att hans arbetsförmåga varit nedsatt och att han därmed har skyddat sin SGI.

Läs mer