Senaste inläggen

Rättsfall från kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen avseende socialförsäkringsmål. Även JO-beslut, hovrättsdomar och domar från Högsta domstolen. 

Förvaltningsdomstols materiella processledning

I Statens offentliga utredning med nummer 1991:106 fick förvaltningsprocesslagen (1971:291) en omfattande översyn. I denna del diskuteras förvaltningsdomstolarnas materiella processledning, det vill säga domstolens uppgift när det gäller att berika eller begränsa processmaterialet.

Läs mer