Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Senaste blogginläggen

Försäkringsmedicinsk rådgivare

De är anställda av Försäkringskassan och utbildade läkare När utlåtandet kommit in till Försäkringskassan biläggs det i den försäkrades akt. Utlåtandet ska innehålla läkarens bedömning

Prop. 2012/13:45

Tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i första instans och i propositionen föreslås att ytterligare måltyper flyttas ned från kammarrätterna till förvaltningsrätterna. Vidare föreslås att det

DS 2018:5

DS 2018:5 Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården En lag som innebär att landstingen ska erbjuda koordineringsinsatser till patienter som har ett särskilt

Om muntlig förhandling

Prop. 2012/13:45 en mer ändamålsenlig förvaltningsprocess s. 175; Protokollföring: protokollföring vid muntlig förhandling; Kravet på att vid en muntlig förhandling föra protokoll tas bort. Istället

Arbetsgivare och GDPR

Datainspektionen har nu tagit fram ny och uppdaterad information som riktas till arbetsgivare och som ger vägledning för hur dessa kan hantera personuppgifter om sina

De flesta inläggen

De flesta inläggen framöver kommer kretsa kring lagar, förordningar, rättsfall, länkar etc. som behöver för att få upp ramarna för hemsidan. Som det är nu

Kontakta oss