Aktuellt

Kammarrätten ger Försäkringskassan rätt då inlämnade läkarintyg var för knapphändiga

En cancersjuk kvinna anmodades att komplettera inlämnade läkarintyg eftersom de antingen saknade information eller att den var för generell. Försäkringskassan nekade kvinna sjukpenning, men efter överklagan upphävde förvaltningsrätten beslutet. Försäkringskassan överklagade till kammarrätten som konstaterar att den medicinska utredningen innehöll mycket knapphändig information och biföll överklagan.

Läs mer

Hovrätten frikänner från bidragsbrott

Utifrån de uppgifter hon fick från arbetsförmedlingen behövde hon sålunda inte fylla i hur hon arbetade. Hovrätten menar att det inte är en sådan uppgift som är så osannolik att den kan lämnas utan avseende, framför allt inte med beaktande av att arbetsförmedlingen är ansvariga för arbetsträningen och den nära sammankoppling som finns med utfående av aktivitetsstöd.

Läs mer

Beviskrav inom förvaltningsprocessen

Sammanställning av de beviskrav som förekommer inom förvaltningsprocessen Innan ett mål avgörs genom dom ska alla relevanta omständigheter klarläggas.[1] Domstolen har då att ta ställning

Läs mer