Senaste inläggen

Rättsfall från kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen avseende socialförsäkringsmål. Även JO-beslut, hovrättsdomar och domar från Högsta domstolen. 

Nekas sjukpenning – arbetsdagarna är olika långa

Förvaltningsrätten anser att Försäkringskassan borde preciserat varför den aktuella schemaändringen är en efterhandskonstruktion. Kammarrätten hänvisar dock till praxis om bifaller kassans talan. Den 26-åriga frisörskan nekas således ersättning.

Läs mer

Kammarrätten om objektiva undersökningsfynd i mål om sjukpenning

Förvaltningsrätten konstaterar att det i underlagen förekommer motstridiga uppgifter och anser i likt med Försäkringskassan att hon inte har rätt till sökt sjukpenning. Kammarrätten gör en annan bedömning och förklarar att kvinnans arbetsförmåga är helt nedsatt och upphäver underinstansens avgöranden.

Läs mer