Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

”Förvaltningslagen (2017:900), reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Förvaltningsprocesslagen (1971:291) är tillämplig vid rättskipning vid förvaltningsdomstolarna.”

Denna webbplats fokuserar i huvudsak på förvaltingsjuridik och förvaltningsprocess. Källorna är juridisk litteratur av olika slag, exempelvis läroböcker, monografier, tidskrifter och rättsfallskommentarer ur Karnov och Lexino. Hemsidan är omgjord nyligen så därför kan designen halta här och där, hoppas på överseende med det. Vill ni komma i kontakt med oss är det enklast via e-post; info@processratt.se

Blogginlägg

Blogg med nyheter om socialrätt, arbetsrätt, processrätt och en hel del annat intressant.

Juridisk Ordlista

reformatio in pejus

Ändring till det sämre, exempelvis vid ett överklagande kan det aktualisers, även fast det i svensk rätt råder principiellt förbud mot detta.

allmän åklagare

en allmän åklagare är vad vi i vanligt tal kallar för åklagare. Att kalla åklagaren allmän är för att skilja dem från en så kallad

förklaring

Kommunikationen som sker med som det riktats ett visst yrkande kallas för förklaring, annars yttrande eller erinringar

Ämnen & Kategorier

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten behandlar myndigheternas verksamhet och ärendehandläggning. De reglerar hur ett ärende initieras, handläggs och fastställer även myndigheters utredningsansvar,

Socialrätt

Socialförsäkringsrätt är i blickfånget på många sätt och vis. Dels är det många drabbade som blir bokstavligen talat utslagna pga utebliven ersättning. Ett område som vi lägger särskilt fokus på.

Juridikens grunder

Ja, att ha en översikt över juridikens olika områden är en förutsättning för att lyckas med exempelvis en överklagan. Att kunna placera och se skillnaden mellan offentlig rätt och civilrätt kan inledningsvis kännas svårt.