Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. För verksamheten gäller lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen.

Culpa

En allmänt känd latinsk term är culpa och dolus, de härstammar från skadeståndslagen och dess kapitel två och paragraf ett. Den som med mening och avsikt gör en skada på en person eller sak skall ersätta skadan. Cu´lpa betyder helt enkelt skuld. Att lagen är helt dispositiv framkommer i den första paragrafen. Med andra ord, avtal som reglerar skadestånd mellan avtalsparter gäller och annan speciallagstiftning går före. 

Skuldebrev

När det gäller allmän förmögenhetsrätt är skuldebrevslagen, lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) en central del. Lagen är skriven på gammal svenska och blir bitvis svår att begripa sig på och inledningsvis bör man vara säker på att ord och begrepp sitter på plats. Kronofogdemyndigheten har en ordlista med förklaringar.

För övrigt

  • Denna webbplats hanteras av studenter som läser juridik med inriktning förvaltningsjuridik
  • Information ändras och kan vara helt felaktiga av naturliga skäl eller missuppfattningar från studentens sida
  • Källor som används är Iustus Lagbok 2019, Studentlitteratur, Lexino Djupa lagkommentarer, om inte annat anges
Stäng meny