Patientskadelagen

1997 fick Sverige patientskadelagen (1996:799), tack vare en utveckling med fler vårdgivare som ev. inte skulle teckna den fram tills dess frivilliga patientförsäkringen. 1, 2 § § patientskadelagen (1996:799) 1…

Fortsätt läsa Patientskadelagen

Försäkringskassan begär bankutdrag

110 kap. 31, 32 §§ socialförsäkringsbalk 31 § Myndigheter, arbetsgivare och uppdragsgivare, anordnare av personlig assistans samt försäkringsinrättningar ska på begäran lämna Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol uppgifter som…

Fortsätt läsa Försäkringskassan begär bankutdrag

Successionsrätt

Succession betyder i juridisk terminologi att någon träder i någon annans ställe, exempelvis vid arv eller testamente.  ÄRVDABALKEN (1958:637) 1 kap. 1 §   Arv kan tagas endast av den som lever…

Fortsätt läsa Successionsrätt