Nyheter & Inlägg

Brott mot semesterlagen

En arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen. De förmånerna består av ledighet, semersterersättning och semesterlön. Finns undantag såsom fullmaktsanställda, inom försvarsmakten och de med

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag