Brott mot semesterlagen

En arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen. De förmånerna består av ledighet, semersterersättning och semesterlön. Finns undantag såsom fullmaktsanställda, inom försvarsmakten och de med radiologiskt arbete. Det får göras avvikelser som arbetsgivare och arbetstagare själva styr över. I 2 § i denna lag regleras hur dessa undantag får tillämpas. Eftersom kollektivavtal i stort sätter […]