Läkare om sjukskrivning

Karolinska Institutets rapport från februari 2018 om läkarnas upplevelser vid sjukskrivning. Upplevelser om försäkringsmedicin, kompetensen kring det samt hur kontakter med Försäkringskassan fungerat. Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd används i olika omfattning, vissa kände inte ens till den.  Till rapporten