Försäkringskassan ifrågasätter läkare

Intressant artikel från Dagens Medicin ” Försäkringskassan och läkarkåren har hamnat på olika spelplaner då det gäller rehabiliteringen av personer med psykosocial ohälsa ­– framför allt utmattningssyndrom och kroniskt trötthetssyndrom/ME.” https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/12/var-grund-for-diagnos-ifragasatts-av-forsakringskassan/

Läkare om sjukskrivning

Karolinska Institutets rapport från februari 2018 om läkarnas upplevelser vid sjukskrivning. Upplevelser om försäkringsmedicin, kompetensen kring det samt hur kontakter med Försäkringskassan fungerat. Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd används i olika omfattning, vissa kände inte ens till den.  Till rapporten

Om förenklade läkarintyg

Försäkringskassans införande av förenklade läkarintyg för korta och enkla sjukfall under 2015 och 2016 ledde till ett ökat inflöde till sjukförsäkringen. Det skedde dessutom en förskjutning mot en högre andel läkarintyg som baseras på en psykiatrisk diagnos vid ansökan om sjukpenning. Det visar en studie som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort. Utvärderingens resultat visar också […]

Professor Ruth Mannelqvist

Intressant, läsvärt om sjukförsäkringssystemet i Sverige idag. Kraven på intyg, papper och dokumentation suger musten ur en som försöker komma på fötter igen. Istället för att få tillfriskna och gå till baks till arbetet så ska man skicka intyg till Försäkringskassan. Hoppas Professor Mannelqvist fortsätter producera material http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-160684

Behandlande läkare eller försäkringsmedicinsk rådgivare

Kammarrätten gör bedömningen att hänsyn skall tas till de specialiseringar som de läkarna som uttalat sig i målet har. Man väljer alltså att fästa större vikt vid den behandlande läkares bedömningar.  KamR 1269-10 I ett annat rättsfall har den behandlande läkaren skrivit ett så utförligt utlåtande att man från rättens sida bedömer att den behandlande läkarens […]

Läkare kritiserar försäkringskassans handläggare

En grupp allmänläkare kritiserar sjukförsäkringen och Försäkringskassans handläggare på SvD Debatt 10/7 och påstår att Försäkringskassan saboterar för läkare och föreslår därför ett nytt system, där primärvårdsläkarna får makten och ansvaret för att godkänna sjukskrivningar men som sedan befrias från den börda som den fortsatta sjukskrivningen och undersökning och bedömning av sjukdomstillståndet innebär. Enligt skribenterna är det obegripligt […]