Kammarrätten beviljar sjukpenning

En kvinna söker sjukpenning på halvtid eftersom hon har ett arbete på 50%. Försäkringskassan anser inte att hen framför tillräckliga underlag för att bevilja sjukpenning och avslår ansökan. Den sökande begär omprövning, men Försäkringskassan står fast vid sitt beslut. Förvaltningsrätten går på kassans linje och målet hamnar slutligen hos kammarrätten I Jönköping. Den sökande Den […]

Andra beslut än domar

Ett så kallat återförvisningsbeslut medför att domstolen återförvisar målet till lägre instans. Det kan bero på att utredningen eller prövningen inte varit fullständig hos beslutsmyndigheten. Att återförvisa målet kan även ske då nya omständigheter tillkommer eller vid så kallat rättegångsfel. 34 § förvaltningsprocesslag (1971:271).

Prövningstillstånd Kammarrätt

Den senaste tiden verkar antalet avslag om prövningstillstånd (PT) ökat. Iallafall ser jag dem oftare än förut, sen om det stämmer låter jag vara osagt. Därför var det läge att friska upp minnet kring detaljerna i förvaltningsprocesslag SFS 1972:291 (FPL) och passade samtidigt på att skriva en kort sammanfattning. Synpunkter, ändringar och korrigeringar tas gärna […]

Socialförsäkringsmål i domstolarna

2014 kom rapporten 2014:18 som är skriven av ISF. Då konstaterades att den vanligaste orsaken till att förvaltningsdomstolarna ändrade ett beslut var att domstolen gjorde en annan bevisvärdering. ” Detta var orsaken i mer än hälften av fallen. Den näst vanligaste orsaken till att domstolarna ändrade var att ny utredning hade tillkommit under processen. I […]

Lojala domstolar?

Imponerande av Daniel Swedin på Aftonbladets ledarsida. Ger domstolarna vika för det politiska trycket? Ja det får vi verkligen inte hoppas; Dessutom visar det sig att personer som nekats ersättning från Försäkringskassan behandlas orättvist när de överklagar. Enligt en avhandling från socialantropologen Matthias Abelin så är Sveriges förvaltningsdomstolar inte tillräckligt oberoende gentemot regeringen. Ju hårdare det politiska […]

Prövningstillstånd

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd endast om det finns viktiga skäl till att målet tas upp i högsta instans. Man kan exempelvis vilja pröva en särskilt viktig rättsfråga som inte dragits till sin spets förut. Det får vara en fråga av en ej helt ovanlig situation, utan det skall vara rimligt att frågan måste redas ut […]