Sjuk- och aktivitetsersättningen utreds

  • Post Category:SOU

Utredaren ska se över förmånerna vid rehabilitering. Meningen är att skapa modernare regler som anpassas till dagens rehabilitering. De ska även bidra till att förebygga ohälsa och stödja exempelvis omställning…

Fortsätt läsa Sjuk- och aktivitetsersättningen utreds

En begriplig och trygg sjukförsäkring SOU 2020:6

  • Post Category:SOU

"Bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 ska göras mot angivet normalt förekommande arbete. Med angivet normalt förekommande arbete avses normalt förekommande arbeten som ingår i en yrkesgrupp enligt Standard för…

Fortsätt läsa En begriplig och trygg sjukförsäkring SOU 2020:6

Arbetsliv i förändring

  • Post Category:SOU

Arbetsmiljöansvarets omfattning och behovet av information är centrala områden som behandlas. I det sammanhanget lyfts bl.a. fram att mindre arbetsgivare kan ha svårt att leva upp till arbetsmiljöbestämmelserna och att…

Fortsätt läsa Arbetsliv i förändring

SOU 1935:14

  • Post Category:SOU

[google-drive-embed url="https://drive.google.com/file/d/1zHkPgT4xFkeMNy-paaq9y_dT2EpNi5r6/preview?usp=drivesdk" title="SOU 1935 14.pdf" icon="https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf" width="100%" height="400" style="embed"] Statens Offentliga Utredningar, SOU 1935:14 om skuldebrevslagen

Fortsätt läsa SOU 1935:14