Nyheter & Inlägg

Objektiva fynd

Yrkanden Den försäkrade (F) yrkar på att Förvaltningsrättens dom ska ogillas och framför bland annat att läkarintygen skall ges ett högre bevisvärde än vad de

Socialförsäkringsmål i domstolarna

2014 kom rapporten 2014:18 som är skriven av ISF. Då konstaterades att den vanligaste orsaken till att förvaltningsdomstolarna ändrade ett beslut var att domstolen gjorde

HFD 2019 ref. 20

Mål nr. 2482-18 Avgörandedatum: ​2019-06-04 Lagrum: 19 kap. 2 § 1 st. inkomstskattelagen (1999:1229) Gällande avdragsrätt vid utgifter för en åtgärd som innebär en viss

Rekvisiten för ställföreträdare

Rekvisitet ur stånd avser ett mer kvalificerat hjälpbehov än det krav som ställs upp för anordnande av godmanskap, dvs. att den enskilde behöver hjälp (jfr

Domarbloggen

När finns det tillräckligt med bevis i ett brottmål? Domarbloggen skrev om detta för ett tag sen. Nu i samband med den Juridiska översiktskursen så

Juristbyrån Martina Kallenberg AB Lund

Marknaden är fri, advokater ska vara oberoende och rätten att själv välja sitt ombud är som sagt ett av rättsstatens kännetecken. Detta har lett till en

Konkurrerande verksamhet

Där ger Arbetsdomstolen ett tydligt svar genom att de uttryckligen skriver att man bryter mot lojalitetsplikten på ett allvarligt sätt om man utövar något som

Senaste om strandskydd

Regeringens beslut om att fastställa Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om utvidgat strandskydd strider mot en rättsregel och därmed upphävs.

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag