Nyheter & Inlägg

Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen

Rapport 2016:6 som fokuserar på regleringen och bedömningar av arbetsförmågan inom rehabiliteringskedjan. https://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2016/arbete-och-arbetsmarknad-i-sjukforsakringen/

Evidensstyrka i studier

GRADE-systemet (www.gradeworkinggroup.org) används för att göra en strukturerad bedömning av tillförlitligheten (evidensstyrkan) hos varje sammanvägt delresultat (utfall) i en systematisk översikt. Grunden för värderingen ska

Finansinspektionen rapporterar

2017 gjorde man en genomgång av FMR. Något allmänheten genom anmälan hade påpekat fanns ett behov utav. I våras gjordes en uppföljning. Deras slutsats är

Arbets- och miljömedicin

AMM i Linköping har en läsvärd artikel om forskning om rätten till sjukpenning. Elin Karlsson, doktorand och leg. arbetsterapeut på Linköpings universitet har kommit med

Om rättssäkerheten vid ansökning om personlig assistans

Ulrika Järkestig-Berggren, docent i socialt arbete, Linnéuniversitetet har skrivt en studie; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2019.1639627 I studien har forskarna granskat handläggningen av 100 utredningar av personlig assistans som

Vikten av personliga egenskaper

Vikten av personliga egenskaper, när erfarenheten saknas En kvalitativ studie om vilka personliga egenskaper som gör en nyexaminerad HR-student mer anställningsbar. Uppsatsen är en kvalitativ

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag