Arbetsmiljöverket får uppdrag

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att under pågående spridning i samhället av det virus som orsakar covid-19 snarast säkerställa att det finns ett förfarande för att kunna ge ekonomiska aktörer:…

Fortsätt läsa Arbetsmiljöverket får uppdrag

Bulls presstjänst anmäls av skyddsombud

Unionens huvudskyddsombud på Bulls Presstjänst har lämnat in en begäran om föreläggande eller förbud till Arbetsmiljöverket, på grund av brister i arbetsmiljöarbetet. Det rapporterar Siren. https://www.dagensmedia.se/byraer/kommunikationsbyraer/bulls-presstjanst-anmals-till-arbetsmiljoverket/

Fortsätt läsa Bulls presstjänst anmäls av skyddsombud

Skyddsombuden agerar på sjukhusen

Under sommaren har Arbetsmiljöverket fått in fyra formella framställningar från skyddsombud runt om i landet som vill att Arbetsmiljöverket ska ingripa eftersom arbetsbelastningen är för hög. Men problemen är långt…

Fortsätt läsa Skyddsombuden agerar på sjukhusen