Nyheter & Inlägg

Chef på Sahlgrenska skrämmer personal

Anställda inom Sahlgrenska universitetssjukhuset har haft så stora problem med en chef att de måste anpassa personalscheman och ha ett ständigt »säkerhetstänk«. Nu vänder sig

Bulls presstjänst anmäls av skyddsombud

Unionens huvudskyddsombud på Bulls Presstjänst har lämnat in en begäran om föreläggande eller förbud till Arbetsmiljöverket, på grund av brister i arbetsmiljöarbetet. Det rapporterar Siren.

Skyddsombuden agerar på sjukhusen

Under sommaren har Arbetsmiljöverket fått in fyra formella framställningar från skyddsombud runt om i landet som vill att Arbetsmiljöverket ska ingripa eftersom arbetsbelastningen är för

Remissyttrande från Arbetsmiljöverket

För att kunna minska sjukskrivningsdagar är det också av stor betydelse att alla de som arbetar med rehabilitering inom hälso- och sjukvården, har kunskap om

Arbetsmiljöverket straffar

https://www.arbetarskydd.se/arbetsskador/ett-urval-godkanda-strafforelagganden-2018-6956087 En person dog och 30 skadades vid de olyckor på jobbet som ledde till godkända strafförelägganden förra året. Arbetsgivarna fick betala mellan 5 000

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag