Nyheter & Inlägg

Aktivitetsbaserade kontor

Analys av preferenser och icke-preferenser och jämförelsen av två fallstudierna ledde till identifiering av framgångsfaktorer och brister i utformning av aktivitetsbaserade kontor. Famgångsfaktorerna handlade om att ha flera avskärmade platser och

Institutet för stressmedicin

Det forskas kring aktivitetsbaserat arbetssätt: Syftet är att utvärdera effekterna på arbetsmiljö, självskattad produktivitet och upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse av en övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt vid

Läkarförbundets dåliga arbetsmiljö

I en artikel i Svenska Dagbladet riktas kritik mot arbetsmiljön och ledarstilen på Läkarförbundet, som enligt tidigare anställda lett till att medarbetare har flytt från

Pastorat med arbetsmiljöproblem

Skyddsombuden ber om hjälp av Arbetsmiljöverket för att komma till rätta med de interna konflikterna. Även Previa har kopplats in och konstaterar: Vid Previas arbetsmiljökartläggning

Chef på Sahlgrenska skrämmer personal

Anställda inom Sahlgrenska universitetssjukhuset har haft så stora problem med en chef att de måste anpassa personalscheman och ha ett ständigt »säkerhetstänk«. Nu vänder sig

Arbetsmiljön i skolan debatteras

Alla som vistas i svensk skola har rätt till en god arbetsmiljö, med lokaler som uppfyller en god standard både vad gäller luftkvalitet och ljudmiljö.

Arbetstagare får sparken efter stöld

En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har tillsammans och i samförstånd med ytterligare en person tagit diverse byggnadsmaterial från arbetsgivaren. Arbetsdomstolen

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag