faktum

Innehåll

sakförhållande som (verkligen) föreligger. Faktum är singularis, fakta är pluralis vilket innebär att det föreligger ett rättsfaktum, men två rättsfakta.

se även rättsfaktum och rättsföljd