rättsfaktum och rättsföljd

Innehåll

en rättsregel är oftast byggt enligt devisen ”om ett visst faktum föreligger, ska en viss konsekvens inträda”