rättsfaktum

Innehåll

Det faktum som måste föreligga för att en rättsföljd ska bli aktuell. Exempelvis den som begår en stöld (rättsfaktum) blir dömd till fängelse (rättsföljd)

se även faktum och rättsföljd