reduktionsslut

Innehåll

en domstol som dömer annorlunda än en lydelse i ett visst lagrum. Det är ovanligt men kan förekomma om det finns förmildrande omständigheter