kontraheringstvång

Innehåll

skyldighet att ingå avtal, gäller ex. försäkringsbolag