Invaliditetsgrad

Innehåll

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet

https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/