Utmattad sju år efter behandling

Innehåll

Alltid lika utmärkta Institutet för stressmedicin, ISM, har släppt en rapport som visar att en tredjedel har symptom kvar sju år efter de sökt vård. Studien visar att en tredjedel av patienterna fortfarande är kliniskt utmattade. Inga skillnader mellan kvinnor och män. Framöver ska ISM fokusera på att undersöka de bakomliggande problemen till att patienterna sju år efter de sökt vård fortfarande upplever sig utmattade.

https://www.vgregion.se/ov/ism/isms-forskning/stressrelaterad-ohalsa/UMS-Utredning-och-behandling/kvarvarande-symptom-och-klinisk-utmattning/