factum superveniens

Innehåll

omständighet som tillkommer efter att en dom har fallit