Försäkringskassans handläggning av AFU

ISF rapport s. 37

När utlåtandet har kommit in till Försäkringskassan, ska handläggaren kvalitetssäkra det. Om väsentliga uppgifter saknas i bedömningen, ska handläggaren be den utredande läkaren att komplettera utlåtandet med nödvändiga uppgifter. Handläggaren ska göra en avvikelserapportering i de fall där 

  • 1) en beställd utredning inte är levererad eller där behovet av utredning inte kan tillgodoses av landstinget 
  • 2) en beställd utredning är återtagen (avbeställd) av Försäkringskassan 
  • 3) leveransen av utlåtandet eller av begärd komplettering inte är levererad inom avtalad tid och 
  • 4) om den försäkrade har uteblivit eller om utredningen har avbokats mindre än 96 timmar före utsatt tid.

Handläggaren ska återkoppla till den försäkrade, när utlåtandet har kommit in, och skicka en kopia av utredningen till den försäkrade.