Uppsåt – RättsPM 2016:7

Innehåll

”I NJA 2016 s. 763 har Högsta domstolen förtydligat likgiltighetsuppsåtet.1
Det nya är att gärningspersonen ska presumeras ha varit likgiltig om han eller hon i gärningsögonblicket trodde – i betydelsen antog eller utgick från – att effekten skulle inträda/gärningsomständigheten förelåg. Om gärningspersonen i gärningsögonblicket inte trodde att effekten skulle inträda eller att gärningsomständigheten förelåg har han eller hon i allmänhet inte varit likgiltig”

Vill man fördjupa sig i straffrätten så kan Åklagare.se förklara begreppet uppsåt på ett begripligt sätt.