Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Sjukpenning och Covid-19 [SFS 2020:711]

Sjukpenning och Covid-19 [SFS 2020:711]

Etikett:

Regeringen har enligt regeringsformens 8 kap. 7 § meddelat en ny föreskrift angående sjukpenning och Covid-19.

7 § Regeringen får utöver vad som följer av 3-5 §§ meddela
   1. föreskrifter om verkställighet av lag, och
   2. föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen.

Regeringens föreskrifter enligt första stycket får inte avse riksdagen eller dess myndigheter. Regeringen får inte heller med stöd av bestämmelsen i första stycket 2 meddela föreskrifter som avser den kommunala beskattningen. Lag (2010:1408).

-
×

Innehåll