Om muntlig förhandling

Innehåll

Prop. 2012/13:45 en mer ändamålsenlig förvaltningsprocess s. 175;

Protokollföring: protokollföring vid muntlig förhandling; Kravet på att vid en muntlig förhandling föra protokoll tas bort. Istället anges vad som ska antecknas. Hur anteckningarna förs får rätten avgöra (protokoll eller annan form). Omständigheter etc. ska anges i korthet och någon redogörelse om förhandlingens gång är inte nödvändigt.

Se även s. 33 ”Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna”