Diskriminering i arbetslivet

Innehåll

Enligt 6 kap. 3 § ”Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det svaranden som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit.”

Kan man göra gällande att diskriminering kan förekomma, så hamnar bevisbördan på arbetsgivaren, de ska bevisa att det inte förekommit. Med andra ord, den som påstår sig blivit diskriminerad ska lägga fram sådana exempel som ger skäl till att anta så så har skett. Kan man inte presentera hur diskriminering skett då kan arbetsgivaren ej bemöta det och då är det ingen poäng med att driva ärendet till domstol.