Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen

Innehåll

Rapport 2016:6 som fokuserar på regleringen och bedömningar av arbetsförmågan inom rehabiliteringskedjan.

https://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2016/arbete-och-arbetsmarknad-i-sjukforsakringen/