Region Stockholm; registrera avvikelser kring försäkringsmedicin

Innehåll

Från och med nu gäller en kompletterande avvikelseprocess som tydliggör hanteringen av avvikelser som uppstår mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Den kan till exempel behöva användas när parterna möts i en individs sjukskrivningsprocess.

https://vardgivarguiden.se/nyheter/2021/april/ny-avvikelseprocess-inom-forsakringsmedicin/