Översyn av försäkringsmedicinska konsultationer

Innehåll

Ur rapporten;

Avdelningen för sjukförsäkring har under 2019 inlett en översyn av de försäkringsmedicinska konsultationerna, med stöd av avdelningen för Analys och Prognos. Syftet är att få ett underlag för att kunna utveckla konsultationerna med de försäkringsmedicinska rådgivarna för att förbättra stödet till försäkringsutredarna genom ökad kvalitet i konsultationerna. Vi har även inlett ett arbete för att tydliggöra inriktningen för det försäkringsmedicinska arbetet inom avdelningen, för att åstadkomma en ökad samsyn på vilket sätt den försäkringsmedicinska kunskapen kan stödja kvalitetsutvecklingen i handläggningen. I detta ingår att skapa förståelse för vad kunskapsområdet försäkringsmedicin innebär för avdelningen och ett mer enhetligt förhållningssätt till de försäkringsmedicinska rådgivarnas uppdrag.