Medicinska intyg, ej bara för läkare

Innehåll

Syfte
Arbetsförmedlingens medicinska utlåtande är utformat för att klargöra förutsättningarna för arbetssökande som har ett behov av fördjupat stöd. Bland annat för att kunna: utreda och bedöma om den arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, ligga till grund för eventuell anpassning för deltagare i program eller andra insatser, erbjuda (lämpliga) utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.
Om intyget
Arbetsförmedlingen har ibland behov av att skicka en förfrågan om ett medicinskt utlåtande till hälso- och sjukvården. Det är en del för att kunna bedöma om en arbetssökande har ohälsa eller funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan och för att personen ska få rätt insats. Utlåtandet ersätter det tidigare läkarutlåtandet som Arbetsförmedlingen brukade efterfråga vid behov.
Arbetsförmedlingen har godkänt att andra legitimerade yrkesgrupper än läkare med relevant kunskap ska kunna utfärda dessa intyg. Det är vårdenheten/vårdgivaren som avgör vilken profession som är bäst lämpad för att besvara Arbetsförmedlingens förfrågan om medicinskt utlåtande.