Vittnesed

Innehåll

I 36 kap. 11 § rättegångsbalken känner många igen från filmer, radio och serier; ”Innan vittne avgiver sin berättelse, skall vittnet avlägga denna ed: ”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.”