Vart skickas överklagan?

Innehåll

Överklagan ska vara adresserad till förvaltningsdomstolen men den ska skickas till den myndighet som meddelat beslutet. Anledningen till det är främst pga det är de som fattat beslut ska ta ställning till om överklagan är inskickad inom överklagandetiden.

40 § 1 st. förvaltningslag (2017:900) ”Beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol.” […]

43 § 1 st. förvaltningslag (2017:900) ”Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet (överinstansen).” […]

40 § 1 st. förvaltningslag (2017:900) ”Beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol.” […]