Uppsägningstid

Innehåll

Uppsägningstid regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), och i dess paragraf elva. Det kan inskränkas av kollektivavtal enligt 2 § 3 st.  

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av
   – två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
   – tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
   – fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
   – fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och
   – sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa
   – när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller
   – när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker. Lag (2015:759).