subjektiv lagtolkning

Innehåll

den som tolkar subjektivt försöker analysera förarbeten där lagstiftarens tanke bakom lagen framkommer. här menas med subjekt den eller de som skapat lagen man analyserar