Studie om kondition och stress

Innehåll

Fysisk aktivitet är något de flesta får höra som ett botemedel för en rad olika sjukdomstillstånd. I en nypublicerad studie dras slutsatsen gällande samband mellan depression, ångest och sömnstörningar och uppmätt kondition hos patienter med utmattningssyndrom. Vid studier av det slag brukar de s.k. subjektiva metoder, men här har de mätt fysisk aktivitet med objektiva metoder.

https://www.vgregion.se/ov/ism/isms-forskning/stressrelaterad-ohalsa/fysisk-aktivitet-och-stress/fysisk-aktivitet-och-stressrelaterad-utmattning/