Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Sjukersättning och vård av barn

Sjukersättning och vård av barn

Det finns skäl till en viss försiktighet om man får sjukersättning i kombination med vård av barn. Det fick en kvinna erfara när Fk drog in sjukersättning då det visar sig att kvinnan tog hand om sin tonårsson i hemmet. Sonen var i stort behov av omsorg som då Fk bedömde det som likvärdigt med ett arbete. Sonens behov av tillsyn omfattades av påminnelser, vägledning och praktisk hjälp. Kammarrätten väger in de medicinska intygen kvinnan lämnat in och konstaterar att kvinnans arbetsförmåga ej påverkats på något sätt genom att ta hand om sitt barn. Eftersom arbetsförmågan var densamma fanns det inte utrymme för påståendet att vårdinsatsen motsvarar ett förvärvsarbete. Domen leder till att hon får behålla sin sjukersättning.