Saklig grund vid uppsägning

Innehåll

7 § lag (1982:80) om anställningsskydd, (LAS) kräver att en arbetsgivare ska ha sakliga grunder vid en uppsägning. Få begrepp inom juridiken har vållat så stor diskussion som innebörden till ”saklig grund”. Det förs fram argument där det påstås att just detta begrepp fått verkningar i en mytbildning att det är omöjligt att säga upp en anställning. Något som resulterat i att sedan 90-talet finns starka krafter som vill luckra upp dessa regler som de anställda många gånger upplever som trygga och en del av den ”svenska modellen”. För en enskild arbetstagare är det mycket som står på spel då en uppsägning blir aktuell och därför finns det ibland skäl att lyfta frågan kring praxis hos Arbetsdomstolen. Vem är bättre än dess ordförande Sören Öman som skrivit en utförlig artikel/uppsats i ämnet;