retentionsrätt

Innehåll

den som lagt ner ett visst arbete på något har rätt att behålla det tills ersättning för arbetet sker