reformatio in melius

Innehåll

att efter överklagande ex officio ändra till en enskilds fördel