Referensmaterial vid bedömning av RAF

Innehåll

Referensmaterialet

Referensmaterial vid bedömning av arbetsförmåga (RAF) är en dokumentation som bland annat kan användas som stöd och vägledning i samband med bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen. RAF kan också användas i andra sammanhang, exempelvis i samband med Försäkringskassans kommunikation med försäkrade, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen .

RAF innehåller grupperingar av de yrken som bedöms ställa likartade krav på förmåga ur ett medicinskt perspektiv. Dessa krav benämns aktivitetskrav och beskrivs utifrån vanliga arbetsuppgifter inom gruppen. RAF är en del av Försäkringskassans Aktivitetsförmågeutredning (AFU). RAF är uppbyggt så att den försäkrades medicinska förutsättningar för arbete bedöms utifrån samma kategorier av förmågor som arbetsmarknadens krav uttrycks i. Detta möjliggör att profilen för den försäkrades förmåga kan relateras till de krav som olika yrkesgrupper på arbetsmarknaden ställer.

Läs refernsmaterialet (PDF)