Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Nyheter & Inlägg

Patientskadelagen

1997 fick Sverige patientskadelagen (1996:799), tack vare en utveckling med fler vårdgivare som ev. inte skulle teckna den fram tills dess frivilliga patientförsäkringen. 1, 2

JO uttalar sig inte i sakfrågan

I sitt beslut den 16 mars 2009 anförde JO Nordenfelt i bedömningsdelen följande. Inledningsvis vill jag framhålla att jag inte uttalar mig beträffande den omständigheten

Vad säger SFB om omprövning?

113 kap. 7 § socialförsäkringsbalk 7 § Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska ompröva ett beslut som har fattats av respektive myndighet om det skriftligen begärs av

Journalanteckning var avgörande

Förvaltningsrätten Umeå dom 20190314, mål nr. 705-18 I Försäkringskassans journal den 25 augusti 2017 framgår bl.a. följande (namn och datum är maskerade); ”Läkarintyg för hel

Beslut & kommunicering

Försäkringskassan ska kommunicera beslut med den försäkrade som ska ges tillfälle att yttra sig. 10 § förvaltningslag (2017:900)  Partsinsyn10 § Den som är part i

Försäkringskassan ifrågasätter läkare

Intressant artikel från Dagens Medicin ” Försäkringskassan och läkarkåren har hamnat på olika spelplaner då det gäller rehabiliteringen av personer med psykosocial ohälsa ­– framför

Studie om kondition och stress

Fysisk aktivitet är något de flesta får höra som ett botemedel för en rad olika sjukdomstillstånd. I en nypublicerad studie dras slutsatsen gällande samband mellan

Försäkringskassan begär bankutdrag

110 kap. 31, 32 §§ socialförsäkringsbalk 31 § Myndigheter, arbetsgivare och uppdragsgivare, anordnare av personlig assistans samt försäkringsinrättningar ska på begäran lämna Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket

Ämnen

Gilla oss

Ordlista

Försäkringskassan

Lag, författning & föreskrift

Skicka ett meddelande till oss, vi tar emot synpunkter om sidan, eller om ni har kommentarer och synpunkter kring det som är skrivet på sidan