Prövningstillstånd

Innehåll

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd endast om det finns viktiga skäl till att målet tas upp i högsta instans. Man kan exempelvis vilja pröva en särskilt viktig rättsfråga som inte dragits till sin spets förut. Det får vara en fråga av en ej helt ovanlig situation, utan det skall vara rimligt att frågan måste redas ut då man på detta sätt vet hur rättssystemet ser på situationen som uppstår.

Med andra ord, man tar inte upp en fråga enbart för att någon anser att Hovrätten har dömt fel i något avseende. Det är bara om man finner att det begåtts rättegångsfel av allvarligare slag.