Provanställning

Innehåll

En provanställning kan avbrytas i förtid eller avslutas genom att personalen väljer att inte fortsätta helt enkelt. Är det inte aktuellt med en tillsvidareanställning ska arbetstagaren informeras två veckor före anställningen löper ut. Den anställda har ingen uppsägningstid vid en provanställning och  behöver inte heller meddela i förväg om man inte tänker fortsätta jobba kvar. 

Finns det ett kollektivavtal så kan den reglera längden på en provanställning. Enligt lagen är det sex månader som gäller, men det kan förhandlas fram en annan tidsperiod. Värt att notera är att en provanställning är just för att ta reda på om man passar för arbetet eller inte. Arbetsgivaren kan inte använda det som ett sätt av skaffa tillfällig personal.