proprieborgen

Innehåll

den som gått i borgen kan sökas av borgenären utan att den senare först vänt sig till gäldenären