Prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring

Innehåll

Sammanfattning

Regeringen föreslår ändringar i socialförsäkringsbalken som ökat konkretiserar hur man bedömer arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete i sjukförsäkringen. Regeringen föreslår att bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan ska göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

Läs regeringens proposition