Patientsäkerhet & arbetsmiljö

Innehåll

I en rapport från Svenska Miljöinstitutet (IVL) understryks att arbetet med patientsäkerhet och arbetsmiljö har likartad systematik. Det finns stora vinster med att integrera arbete inom dessa båda områden. Rapporten handlar specifikt om hemsjukvården men kan med fördel appliceras i alla typer av vårdorganisationer.

Som underlag för rapporten finns studier som visar att en god arbetsmiljö är starkt kopplad till en bättre patientsäkerhet, men IVL har också genomfört intervjuer med hemsjukvårdsverksamheter i tre kommuner där man jämför hur man rent praktiskt går tillväga för att koppla ihop arbetsmiljö med patientsäkerhet.

Institutet för stressmedicin, ISM;

Arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet – hinder och möjligheter för att arbeta integrerat – Institutet för stressmedicin (vgregion.se)

Till rapporten Nr B 2371 Januari 2020;

Arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet (ivl.se)