orderskulderbrev

Innehåll

skall vara ställd till en viss man eller order. Den första borgenären skall alltså vara namngiven.